Politică de confidențialitate

Operatorul iModels.ro respectă dreptul dumneavoastră la confidențialitate, Această politică rezumând informații identificabile personal pe care le putem colecta prin intermediul site-ului și modul în care putem utiliza aceste date. Operatorul colectează numai informații personale pe care dumneavoastră le oferiți.

1. Datele personale
Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: numele, numărul de telefon, adresa de email sau alte date cu caracter personal în măsura în care acestea sunt oferite de către vizitator prin intermediul site-ului sau sunt trimise la adresa de email. De asemenea, datele de mai sus sunt colectate de operator, în măsura în care acestea sunt comunicate de vizitator prin telefon. Prin completarea și trimiterea formularelor puse la dispoziția vizitatorilor pe site, cu date personale, aceștia își dau în mod expres consimțământul asupra prelucrării acestor date în vederea realizării scopurilor și obiectivelor înscrise pe site în legătură cu respectivul formular. Operatorul și împuterniciții săi, vor utiliza aceste informații pentru a răspunde cererii de informații a vizitatorilor sau în scopurile care sunt prezentatate. Pentru acest scop, datele pot fi utilizate pentru a contacta utilizatorii în scopurile pentru care aceștia le-au furnizat.


2. Preluarea anonimă a datelor pe iModels.ro nu este activă.

Puteți vizită iModels.ro fără să ne comunicați identitatea dumneavoastră.

3. Transmiterea datelor la terți.
Operatorul respectă dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Furnizarea datelor către terți (alții decât împuterniciții operatorului), prin transmitere, schimbare sau prin orice altă modalitate a acestora, nu se va face decât în cazul în care există acordul ferm al persoanei care a expediat aceste date.

4. Confidențialitate
Siguranța datelor trimise de dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Înainte de a fi transmise pe internet, acestea vor fi protejate prin securitate cibernetică. De asemenea, în vederea asigurării confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, operatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

5. Cookies
Una sau mai multe pagini ale site-ului pot conține fișiere temporare ("cookies"), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de web și memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă "recunoască" atunci când vizitați Site-ul în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunțe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Operatorul își rezervă dreptul de a folosi informațiile colectate de cookies în scopuri statistice, pentru a-și putea îmbunătăți anumite servicii, produse, proceduri, aspecte și funcționalități logistice.

6. Acordul utilizatorului
Prin folosirea oricăror mijloace automate de transmitere a informației (ex : opțiuni de genul "sunt de acord", "ok", "trimite", "aplică", etc), utilizatorul confirmă că a citit și înțeles prezenta Politică de Confidențialitate și că este de acord cu conținutul acesteia. Pentru orice nelămuriri cu privire la conținutul aceasteia, utilizatorul este rugat să contacteze iModels.ro la adresa de email menționată în secțiunea "Contact" de pe acest site.

7. Politică anti spam
Operatorul poate notifica utilizatorii privind locurile de muncă curente printr-un newsletter, și poate trimite informări, oferte speciale sau alte mesaje în scop de recrutare, marketing, reclamă sau informare.

Operatorul nu promovează spam-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa personală de email pe site-ul www.iModels.ro, poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date.